Ma 2014. július 24., csütörtök, Kinga és Kincső napja van. Holnap Kristóf és Jakab napja lesz.
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzati portál
PDF Nyomtatás E-mail
Településrendezési terv módosítása

Hosszúpályi településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának

és szabályozási tervének módosításának PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és

a településrendezési eszközökről, valamint

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.

rendelet szabályozza a településfejlesztési

koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök

elkészítésének vagy módosításának

véleményeztetését.

A jogszabályi előírásnak eleget téve Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testülete megalkotta a 51/2014. (VI.18.)

határozattal elfogadott, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési

stratégia és a településrendezési eszközök

egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési

dokumentumokmegalkotására irányuló eljárás során történő

egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező

partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési

eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi

Egyeztetés Szabályzat III. pontjában foglaltak alapján

az Önkormányzat az érvényben lévő, többször módosított, 5/2002. (V.30.) számú

rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat (HÉSZ)

és szabályozási terv, valamint településszerkezeti tervének módosításával

kapcsolatban – a partnerségi egyeztetés keretén belül

- az alábbi előzetes tájékoztatást adja:

Tervezett módosítással érintett területek:

A hosszúpályi 0705 hrsz-ú külterületi ingatlan, valamint a HÉSZ 21. §. (6)

bekezdésében érintett mezőgazdasági területek.

A településszerkezeti terv módosítási javaslata:

A jelenleg „Erdő- Eg” övezeti besorolású 0705 hrsz-ú ingatlan területi

besorolása „Mezőgazdasági –M1” terület felhasználásra

módosulna.

A helyi építési szabályzat módosítási javaslata:

Az érvényben lévő 5/2002. (V.30.) számú rendelet 21. §. (6) bekezdése,

mely a mezőgazdasági területek övezeti ingatlanjainak

legkisebb telekméreteit, legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető

építménymagasság mértékét tartalmazza, hatályon kívül

helyezésre kerülne.

A szabályozási terv módosítási javaslata:

A településszerkezeti terv módosításával összhangban, a 0705 hrsz-ú ingatlan

övezeti kódja a szabályozási terven is módosításra

kerülne.

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási

terv módosítását magánszemélyek kezdeményezték.

A tulajdonosok a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával kötött megállapodási

szerződésben vállalták a rendezési terv módosítással

kapcsolatos költségek finanszírozását.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kívánvenni

a rendezési tervek módosításának egyeztetési

eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)

Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá a

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által a 51/2014. (VI.18.)

határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés

Szabályzat IV. és V. pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban 

foglaltakat figyelembe véve, ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül

azaz 2014. július 04-tól 2014. július 25-ig

szíveskedjen ismertetnia módosuló településszerkezeti terv, valamint helyi építési

szabályzat és szabályozási terv szempontjából

javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt

nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig

az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal címére

(4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címére.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Tájékoztatás családtámogatási ügyek

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Kényelmesen is intézhetők

a családtámogatási ügyek

 

 

 

A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem előtt tartva – folyamatosan azon dolgozik,

hogy megkönnyítse a különféle ügyintézések menetét. A szervezet számára is világos, hogy

a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyek kiemelt fontosságúak a lakosság körében,

ezért a közelmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is előlépett.

 

A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és fogyatékossági támogatás iránti

kérelmüket már elektronikus úton is benyújthatják a www.allamkincstar.gov.hu honlapon

keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon ügyfelek részére

érhető el, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.

 

A szolgáltatás révén a családok időt és költséget takaríthatnak meg, hiszen otthonuk

kényelméből is indíthatják megújult felületen az anyasági támogatás, családi pótlék,

gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) iránti kérelmüket,

amely kiegészült a fogyatékossági támogatás iránti kérelemmel.

 

Lehetőség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkező

ügyfelek 40 kisebb postahivatalon – kihelyezett ügyintézési pontokon – keresztül, elektronikus

úton is beadják családtámogatási ellátással kapcsolatos kérelmeiket. A postahivatalok

elérhetőségeiről a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Magyar

Posta (www.posta.hu) honlapja nyújt felvilágosítást.

Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérdésekben

az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján, illetve a Call Centeren keresztül

06-30-344-0045;06-70-460-9005; 06-20-881-9535; illetve Hajdú-Bihar

megyében helyi díjjal hívható számon 06-52-500-270  – tájékozódhatnak.

Személyes ügyintézés pedig továbbra is a

Magyar Államkincstár megyei igazgatóságain található

Családtámogatási Irodáknál lehetséges, melyek elérhetőségeit

szintén a Kincstár honlapja tartalmazza.       

 
PDF Nyomtatás E-mail
Adóslista

Adóslista a helyi adó és/vagy

gépjárműadó hátralékkal

rendelkező adózókról

 

 

Név

Székhely/Cím

Helyiadó és/vagy

Gépjárműadó hátralék

Amstaffsecurity

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 52.

154.800.-ft

Aranyi Attila

4274

Hosszúpályi

Vadvirág u. 14.

63.000.-ft

Aranyi Géza

4274

Hosszúpályi

Zöldmező u. 13.

76.405.-ft

Arnódi Béla

4274

Hosszúpályi

Arany János u. 58.

101.030.-ft

Babona-Trans Kft

1181

Budapest

Havanna u. 65-75  I/4

1.311.480.-ft

Bandura Bt.

1131

Budapest XIII

Kucsma u. 39. I/5

247.600.-ft

Ber&Rol Kft.

4274

Hosszúpályi

Szabadság tér 17.

266.525.-ft

Cívis Gép-Szer Kft „V.A.”

4027

Debrecen

Viola u. 2. Fsz/1

316.500.-ft

Csarnai Zoltán

4274

Hosszúpályi

Akácfa u. 25.

601.750.-ft

Hajnal Styllmöbel Kft

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 3.

222.720.-ft

Horogh Imre Örökösei

4274

Hosszúpályi

Kossuth u. 19

77.970.-ft

Horváth Istvánné

4274

Hosszúpályi

Világos u. 20.

58.530.-ft

Huszti Zoltán János

4029

Debrecen

Dienes J. u. 1 I/3

55.050.-.ft

Lakatos Antal

4274

Hosszúpályi

Bagosi u. 29.

96.750.-ft

Mobil Quest Kft

4274

Hosszúpályi

Damjanich u. 1.

226.700.-ft

Nagy Gyula

4274

Hosszúpályi

Izabella u. 14/C

73.198.-ft

Nagy József

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 20.

186.918.-ft

Orbán Mihály Ijf.

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 14/C

53.308.-ft

Sisi-Tex KFt „F.A”

4400

Nyíregyháza

Malom u. 16

146.200.-ft

Sun Smile Mg Szöv. „F.A

4274

Hosszúpályi

Haladó u. 33.

1.010.442.-ft

Szabó-Gazda Bt „F.A”

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 6.

172.145.-ft

Szabó-Hús Bt.

4274

Hosszúpályi

Nagy u. 42.

1.244.378.-ft

Szabó Szállítási Bt

4274

Hosszúpályi

Nagy u. 42.

226.320.-ft

Szávuly Tibor

4274

Hosszúpályi

Bagosi u. 32.

51.395.-ft

Szoboszlai Jánosné

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 40.

56.620.-ft

Thermoseed Kft. „F.A.”

4274

Hosszúpályi

Szomjúhát 0598/14

496.817.-ft

Török Sándor

4274

Hosszúpályi

Kapu u. 2/B

57.900.-ft

Udvari László

4274

Hosszúpályi

Irinyi u. 3.

78.820.-ft

Va-Gép ’97 Kft „F.A”

4030

Debrecen

Kerekes F. u. 36

140.400.-ft

Varjú József

4274

Hosszúpályi

Rózsa u. 27.

53.882.-ft

 

 

 


1. oldal / 9