Hírek


KÖSZÖNET !

Szeretnénk köszönetet mondani a helyi vízmű dolgozóinak, hogy az átállás az új technológiára végül nem járt vízkorlátozással ! A szakszerű és gyors munkáért minden elismerésünk!

FELHÍVÁS !

F E L H Í V Á S Tisztelt lakosok!  Az Aqua - General Kft., a  Hidrofilt Kft., valamint a Karcagi Gépösszeszerelő Kft. konzorciumban a Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt keretén belül vízmű és vízhálózat rekonstrukciót végez Hosszúpályi településen.  2015.06.25-én09 és 14 óra közöttaz új technológia élő vezetékre kötési munkáit végezzük el. A megjelölt ...

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető)

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetHosszúpályi Roma Nemzetiségi ÓvodaÓvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 ...

Tájékoztató

Tisztelt Hosszúpályi Lakosok!  A ZEMPLÉNKŐ Kft., mint a szennyvízberuházás fővállalkozója tájékoztatta Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát, arról, hogy a településen mely utcákban kezdődhetnek meg a szennyvízcsatorna hálózatra a lakossági rákötések.Ennek megfelelően 2015. május 28. napjától ráköthetnek a csatornahálózatra az- Akácfa, Holdvilág, Új köz, Bárány, Jókai, Kertész, Világos, Keskeny,   Izabella, Víg,  Kapu, Vasút, Ady ...

Tájékoztató

Tájékoztató              Mint ismert 2015. január elsejétől Hosszúpályi településen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el a közüzemi ivóvíz- és szennyvíz - szolgáltatást. Valamint Hosszúpályi – Messzelátó településrészen, az ivóvíz szolgáltatást.A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyarország és az Észak-Alföldi Régió egyik jelentős víziközmű szolgáltatója. Az év eleji újabb csatlakozásoknak köszönhetően immár ...

Tájékoztató

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-310, 52/485-749; Fax: 52/485-689E-mail: hajdubihar@nak.hu; www.nak.hu   Tájékoztató a 2015. évi Egységes Kérelem benyújtásáról A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében. Magyarország - figyelembe véve a termelők érdekeit ...

KÖZZÉTÉTEL A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BEFEJEZÉSÉRŐL

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2001. (VI.28.) sz. határozatával elfogadott településszerkezeti tervének és a többször módosított 5/2002. (V.30.) sz. rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatnak a 2014. évi 1. sz. és 2. sz. módosítási eljárásai jóváhagyásra kerültek és befejeződtek.Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete-    a Hosszúpályi ...