Ma 2014. április 23., szerda, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzati portál
PDF Nyomtatás E-mail
Adóslista

Adóslista a helyi adó és/vagy gépjárműadó

hátralékkal rendelkező adózókról

 

 

Név

Székhely/Cím

Helyiadó és/vagy

Gépjárműadó hátralék

Amstaffsecurity

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 52.

154.800.-ft

Aranyi Attila

4274

Hosszúpályi

Vadvirág u. 14.

63.000.-ft

Aranyi Géza

4274

Hosszúpályi

Zöldmező u. 13.

76.405.-ft

Arnódi Béla

4274

Hosszúpályi

Arany János u. 58.

101.030.-ft

Babona-Trans Kft

1181

Budapest

Havanna u. 65-75  I/4

1.311.480.-ft

Bandura Bt.

1131

Budapest XIII

Kucsma u. 39. I/5

247.600.-ft

Ber&Rol Kft.

4274

Hosszúpályi

Szabadság tér 17.

266.525.-ft

Cívis Gép-Szer Kft „V.A.”

4027

Debrecen

Viola u. 2. Fsz/1

316.500.-ft

Csarnai Zoltán

4274

Hosszúpályi

Akácfa u. 25.

601.750.-ft

Dialbi Kft.

4281

Létavértes

Baross G. u. 2.

125.700.-ft

Hajnal Styllmöbel Kft

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 3.

212.600.-ft

Horogh Imre Örökösei

4274

Hosszúpályi

Kossuth u. 19

83.360.-ft

Horváth Istvánné

4274

Hosszúpályi

Világos u. 20.

59.530.-ft

Huszti Zoltán János

4029

Debrecen

Dienes J. u. 1 I/3

55.050.-ft

Konczné Bostyán Irma

4274

Hosszúpályi

Gergely u. 2.

263.900.-ft

Lakatos Antal

4274

Hosszúpályi

Bagosi u. 29.

92.750.-ft

Mobil Quest Kft

4274

Hosszúpályi

Damjanich u. 1.

226.700.-ft

Nagy Gyula

4274

Hosszúpályi

Izabella u. 14/C

73.198.-ft

Nagy József

4274

Hosszúpályi

Zöldfa u. 20.

146.200.-ft

Orbán Mihály Ijf.

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 14/C

53.308.-ft

Sisi-Tex KFt „F.A”

4400

Nyíregyháza

Malom u. 16

360.400.-ft

Sun Smile Mg Szöv. „F.A

4274

Hosszúpályi

Haladó u. 33.

1.010.442.-ft

Szabó-Gazda Bt „F.A”

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 6.

172.145.-ft

Szabó-Hús Bt.

4274

Hosszúpályi

Nagy u. 42.

1.244.378.-ft

Szabó Szállítási Bt

4274

Hosszúpályi

Nagy u. 42.

226.320.-ft

Szávuly Tibor

4274

Hosszúpályi

Bagosi u. 32.

51.395.-ft

Szoboszlai Jánosné

4274

Hosszúpályi

Debreceni u. 40.

56.620.-FT

Török Sándor

4274

Hosszúpályi

Kapu u. 2/B

57.900.-ft

Tyukodi Imre

4274

Hosszúpályi

Halom u. 17.

93.100.-ft

Udvari László

4274

Hosszúpályi

Irinyi u. 3.

78.820.-ft

Va-Gép ’97 Kft „F.A”

4030

Debrecen

Kerekes F. u. 36

140.400.-ft

Varjú József

4274

Hosszúpályi

Rózsa u. 27.

53.882.-ft

 

 
PDF Nyomtatás E-mail
Közalapítványi felhívás

Felhívás

 

Kedves Hosszúpályi és nem Hosszúpályi lakosok!

 

A Hosszúpályiért Közalapítvány a 2014. évben is várja az 1%-os adófelajánlásokat!

 

Az Alapítvány adószáma: 18554607-1-09

 
PDF Nyomtatás E-mail
TÁJÉKOZTATÓ

 

TÁJÉKOZTATÓ

a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 4. § (1) bekezdése alapján az adóalany a személyi körülményeiben bekövetkezett (mint adókötelezettségre kiható) változást – pl. súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltát, az ilyen ideiglenes állapot megszűnését -, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bevallással bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. E törvény alkalmazásában – 18. § 12. pont – súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményének rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló - 2011. július 2-án hatályba lépett - 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletet (Korm. rendelet) az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III.30.) Korm. rendelet (Mód. Korm. r.) 2012. március 31-i hatálybalépéssel módosította.

 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy 2012. március 30-át követően – beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy korábbi időponttól fennálló egészségromlás szakhatóság általi megállításának hivatkozott időpontot követő kezdeményezése esetén – az, aki

 

·         a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

 

·         a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság,

 

·         a Korm. rendelet 8/A § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.

 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan – 2012. március 30-át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított

-        elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal, míg

-        másodlagosan a Fot. Szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény-másolattal, vagy

-        az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal

igazolható.

 

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (okmányirodánál) [8/A. §. (5) bek.] kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatóságához.

 

A Korm. rendelet szabályaiból következően a 2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással”, illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7.§ ac) alpontja szerinti szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre a szakértői szervnél (a 2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.

 

A korábbi, fent hivatkozott szakértői szerv által kiadott szakvélemény alapján 2012. szeptember 15-ig, míg az ún. „7 pontos igazolás” alapján 2012. december 31-ig jár a gépjárműadó-mentesség.

 

Hosszúpályi, 2012. augusztus 23.

 

                                                                                     Adóügyi Osztály

 


1. oldal / 8